Loopbaan met een arbeidsbeperking

Loopbaan met een arbeidsbeperking

Het basistraject is een individueel traject dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Verkennend gesprek (30-60 minuten)
  • Intakegesprek (90 minuten)
  • Basis-assessment (Competentiespel), inclusief e-portfolio.
  • Arbeidsmarktoriëntatiegesprek (60-90 minuten)
  • Coaching en begeleiding op maat (4 tot 6 gesprekken à 60-90 minuten)
  • Sollicitatietraining (60-90 minuten)
  • Toegang tot bijeenkomsten ervaringsdeskundigen
  • Introductie bij netwerk werkgevers


Aanvullende training (60-90 minuten)
Bemoedigende gedachten
Doel van de training is het zelfvertrouwen vergroten en belemmerende gedachten leren omzetten naar bemoedigende gedachten.

Zelf)stigmatisering
Het doel van deze tool is om in kaart te brengen wat de cliëntpositie is op het gebied van openheid en eerlijkheid rondom de arbeidsbeperking. Daarnaast kan het hulp bieden bij de keuze rondom openheid op de werkvloer over de arbeidsbeperking. Ook helpt het met het pinpointen waar de young professional obstakels ervaart rondom de vraag ‘Vertel ik het wel, of vertel ik het niet?’. Tenslotte is het belangrijk om samen met de young professional doelen op te stellen.

Communicatie op de werkvloer
Doel van de training is om de young professional handvatten te geven op het gebied van professioneel communiceren, zowel in vergadersetting als schriftelijk. Scheiding tussen privé en werk en ongeschreven regels/arbeidscultuur komen aan bod.

Assertiviteit
Training inclusief zelftest over assertiviteit. Doel is het vergroten van inzicht in eigen assertiviteit en kennis opdoen van verschillende stijlen van communicatie.

Training op maat
Deze training wordt op maat gemaakt in afstemming op de behoeften van de young professional.

Aanvullende assessments (60-90 minuten)

Competentiespel (onderdeel van basistraject)
Met het Competentiespel brengt de kandidaat zijn eigen competenties in kaart. Hij geeft aan in hoeverre hij bepaalde competenties beheerst en of ze aansluiten bij zijn interesses. Naast bewustwording van de eigen competenties kan de kandidaat ook direct zien welke beroepen hier het beste bij passen. In een overzichtelijke matrix zijn ook de ontwikkelcompetenties en stressoren zichtbaar.

LINC Hoog
LINC brengt de interesses en vaardigheden van uw kandidaat in beeld. De antwoorden leiden tot scores op de zes Holland-menstypen (praktisch, analytisch, kunstzinnig, sociaal, ondernemend en conventioneel) volgens het PAKSOC-model. Daarnaast wordt ook een voorkeur voor Arbeidsgebieden weergeven.

Spiegelbeeld
Spiegelbeeld bestaat uit drie verschillende vragenlijsten gericht op interesses, competenties en menstypen. Spiegelbeeld houdt kandidaten een spiegel voor: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Kenmerkend voor Spiegelbeeld is de mogelijkheid om online feedback aan anderen te vragen.

Wereld van werk
Aan de hand van de vragen ‘waar wil ik werken?’ (Arbeidsgebieden) en ‘welke rol wil ik spelen?’ (Werksoorten) brengt de kandidaat makkelijk structuur aan in de complexe wereld van beroepen. Het resultaat is een matrix van de complete werkwereld met daarbinnen de interesses van de kandidaat. Compleet met snelle koppeling naar bijbehorende beroepen, opleidingen en cursussen.

FIT – Arbeidsmogelijkheden in beeld
FIT brengt de concrete arbeidsmogelijkheden van mensen met een beperking in beeld. Het peilt persoonlijke, sociale en lichamelijke belastbaarheid en daarnaast ook nog de werkomstandigheden. Via koppeling met de unieke beroependatabase worden concrete arbeidsmogelijkheden gepresenteerd.

QBF – Quick Big Five
Een korte online persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de Big Five persoonlijkheidsdimensies. De QBF is een betrouwbare en valide test die in korte tijd inzicht geeft in de vijf persoonlijkheidskenmerken volgens het Big Five model: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en intellect. De uitslag van QBF geeft een compleet beeld van de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat en is dus uitstekend te gebruiken bij werving en selectie of een opleidings- en ontwikkeltraject.