Ondernemen iets voor mij?

Ondernemen iets voor mij?

In het programma ‘Ondernemen iets voor mij?’ gaat de kandidaat individueel aan de slag met onze ondernemersscan. Dit wordt aangevuld met twee coachgesprekken om de resultaten te bespreken.

Intake
Ieder traject start met een persoonlijke intake tussen de kandidaat en een adviseur van het Startersloket. Hierin worden wensen en behoeften in kaart gebracht, zodat de begeleiding aansluit bij de ondernemersdroom van de kandidaat. Na de intake krijgt de kandidaat toegang tot onze ondernemersscan.

Ondernemersscan
Met onze scan krijgt de kandidaat op basis van wetenschappelijk onderzoek inzicht in zijn/haar ondernemerscompetenties. Denk hierbij aan persoonlijke eigenschappen, denkstijlen en specifieke kwaliteiten als ondernemer. Ook worden er drie personen uitgenodigd voor 360°-feedback. De resultaten worden geanalyseerd en verwerkt in een persoonlijk rapport.

Eerste coachgesprek
De bevindingen uit het rapport worden besproken in het eerste persoonlijke coachgesprek. Dit gesprek vindt online plaats waarbij er gekeken wordt naar de aandachtspunten:
– Eigenschappen en kwaliteiten
– Voorkeursrollen
– 360°-feedback.

Op basis hiervan heeft de kandidaat een compleet beeld van zijn/haar ondernemerscompetenties. Ook kijken we ook naar de persoonlijke ontwikkelmogelijkheden.

Tweede coachgesprek
Tijdens het tweede coachgesprek koppelen we de eindresultaten van de scan aan de ondernemersdroom of eventuele plannen. We gaan nader in op:

  • Welke vorm van ondernemerschap past het beste bij je?
  • Hoe kan je jouw kwaliteiten en vaardigheden optimaal inzetten?
  • Welke vaardigheden moet je ontwikkelen, en hoe?
  • Je bedrijfsidee, de branche en kritische succesfactoren.
  • Het ondernemerschap in het algemeen (kansen, risico’s, gevolgen).
  • Belangrijkste onderdelen van het ondernemingsplan (de bouwstenen).
  • Jouw (ideale) toekomstbeeld, perspectief en plan van aanpak.

Doel
Tijdens ‘Ondernemen: iets voor mij?’ beoordelen we iedere kandidaat op zijn/haar geschiktheid als ondernemer. Na afloop van ieder traject geven wij een terugkoppeling met aanbevelingen en adviezen. Hierbij kijken we naar een eventueel vervolg waarbij we al dan niet aan de slag gaan met het opstellen van het ondernemingsplan.