Ondernemerstraject compleet

Starten met een ondernemingsplan

Bij voldoende geschiktheid (na een intake of ‘ondernemen iets voor mij?’), begeleiden wij de kandidaat bij het opstellen van een realistisch ondernemingsplan. De kandidaat krijgt hiervoor toegang tot ons ‘Online ondernemingsplan’ en gaat stapsgewijs aan de slag met vier bouwstenen binnen onze tool:

Bouwsteen 1: De ondernemer
Een ondernemingsplan begint altijd met de persoon achter het bedrijf. We kijken naar drijfveren, ondernemersvaardigheden en persoonlijke doelen. Als een kandidaat “Ondernemen iets voor mij?” al heeft doorlopen, dan is er al een compleet ondernemersprofiel. Dit vormt de basis van het ondernemingsplan.

Bouwsteen 2: Bedrijf en markt
Naast een helder beeld van de kwaliteiten en het ondernemersprofiel van de startende ondernemer brengen we het bedrijf in kaart. Hierbij wordt intern gekeken naar de producten en diensten, en kijken we extern onder andere naar de concurrentie en de marktontwikkelingen. Deze interne en externe verkenning wordt ook wel de SWOT-analyse genoemd. Verder is er aandacht voor het in de markt zetten van de onderneming op basis van de gekozen doelgroepen en de klantbehoeften.

Bouwsteen 3: Organiseren
Samen met de kandidaat kijken we naar de inrichting van de onderneming. Welke verplichtingen komen er allemaal kijken bij het ondernemerschap en wat moet er eventueel uitbesteed worden? Verder werken we aan de marketing, waarbij er aandacht is voor de marketingmix: product, prijs, plaats en promotie.

Bouwsteen 4: Financieel
Ondernemen is leuk, maar moet uiteindelijk ook voldoende opleveren.Niet alleen om volledig te kunnen ondernemen na 26 weken ondersteuning vanuit een mogelijke uitkering, maar voornamelijk om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Door gestructureerd aan een ondernemingsplan te werken, zorgen we voor een realistisch beeld van de onderneming en het ondernemerschap voor de kandidaat. In het financiële deel kijken we ook naar de haalbaarheid.

Wat is een realistische omzet, (wanneer) wordt er winst gemaakt en welke investeringen moeten er gedaan worden om te starten? Kunnen de investeringen uit eigen middelen gerealiseerd worden of is er een financiering nodig.

E-coaching/ e-support
Gedurende het invullen van iedere bouwsteen volgen wij de voortgang via e-coaching. Kandidaten kunnen vragen neerleggen bij de coach, zodat de bouwstenen goed afgerond kunnen worden. Ook heeft de kandidaat toegang tot e-support via onze tool.

Persoonlijke coachgesprekken
Gedurende 6 weken voeren wij een drietal adviesgesprekken ter ondersteuning aan het persoonlijke ondernemingsplan. Deze gesprekken met een ervaren ondernemerscoach vinden online plaats.

Beoordeling ondernemingsplan
Wanneer alle bouwstenen zijn doorlopen zal een adviseur van het Startersloket het gehele plan beoordelen op realiteit en haalbaarheid. Wij geven feedback op het ondernemingsplan aan de kandidaat en geven tevens een terugkoppeling aan ons contactpersoon binnen het RMT.

Online kennisplatform
Naast de persoonlijke begeleiding beschikt het Startersloket over een uitgebreid online kennisplatform. Hier kunnen alle kandidaten zich naast de persoonlijke coaching en begeleiding optimaal voorbereiden op het ondernemerschap.

Rapportage
De vier bouwstenen vormen gezamenlijk een ondernemingsplan waarbij we kijken naar de ondernemersvaardigheden en motivatie van de kandidaat en het bedrijfsidee. De bevindingen koppelen wij in een rapportage terug aan ons contactpersoon binnen het RMT. Aan de hand van deze terugkoppeling kan bepaald worden op welke wijze er een vervolg wordt gegeven aan het traject. Vooraf zal er worden afgestemd aan welke voorwaarde een dergelijk rapport moet voldoen, zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

Doel
Dit onderdeel is bestemd voor de serieus startende ondernemer. Doel van deze begeleiding is dat er concreet wordt gewerkt aan een realistisch ondernemingsplan t.b.v. een feitelijke start en/of financiering van een onderneming. . In het geval van een startende ondernemer vanuit een WW-uitkering bepaalt het UWV hierna of de kandidaat toestemming krijgt om gedurende 26 weken met behoud van de uitkering te gaan ondernemen.