Ondernemerstraject intensief

Succesvol ondernemen Intensief

Naast de begeleiding bij het schrijven van een realistisch ondernemingsplan is het mogelijk om startende ondernemers gedurende 6 maanden te ondersteunen bij het ondernemen. Gedurende deze 6 maanden bieden wij samen met onze specialisten gespecialiseerd persoonlijk advies, waarbij relevante thema’s rondom het ondernemerschap aan bod komen. Door actief een bijdrage te leveren aan het doorontwikkelen van zowel het bedrijf als de kandidaat werken we aan een toekomstbestendig bedrijf. (Hierdoor vergroten we de kans dat de kandidaat na de startperiode volledig doorgaat met ondernemen en uitstroomt bij het UWV.) Wij hebben aandacht voor een viertal aspecten die essentieel zijn voor succesvol ondernemerschap in deze tijd. Per kandidaat worden afspraken gemaakt waar op ingezet gaat worden:

Ondernemersvaardigheden
Om succesvol te worden als ondernemer dien je over specifieke persoonlijke kenmerken en vaardigheden te beschikken. Het benutten van sterke punten en het ontwikkelen van minder sterke punten is echter niet eenvoudig. Door middel van persoonlijke coaching op het gebied van ondernemersvaardigheden pakken we dit gestructureerd en professioneel aan. Zo vergroten we de kans op succes aanzienlijk. Stap voor stap werken we aan zelfvertrouwen, creativiteit of structuur.

(Online) marketing
Als ondernemer is het een must om online aanwezig te zijn met je bedrijf. Als startende ondernemer is het belangrijk om online de juiste plek te vinden. Welke middelen en kanalen kies je, welke boodschap wil je verkondigen en hoe word je voor (potentiële) klanten beter vindbaar. Om te komen tot betere zichtbaarheid en de juiste online marketingstrategie is veelal specialistische kennis nodig. Onze specialisten ondersteunen hierbij en zorgen voor de juiste handvatten om succesvol online te gaan en blijven ondernemen.

Marketing en acquisitie
Aan de basis van de onderneming staat vaak een mooi product, kennis en/of een specifieke vaardigheid. Echter hoe zorg je ervoor dat je dit jouw product of dienst beter verkoopt. Door coaching op dit gebied leert de kandidaat klanten te vinden en te binden. Kandidaat leert bijvoorbeeld welke verkoopstrategieën er toegepast kunnen worden, hoe hij/zij moet onderhandelen of hoe er met meer overtuigingskracht het juiste aanbod gepresenteerd kan worden.

Financieel inzicht
Veel ondernemers hebben weinig kennis van de boekhouding. Het is echter wel van groot belang om inzicht te hebben in de financiële prestaties van de onderneming. Met coaching op dit gebied krijg je bijvoorbeeld meer gevoel bij de cijfers. Welke tarieven en verdienmodellen hanteer je, heb je inzicht in de kosten en is er ruimte om buffers op te bouwen. Met goed financieel inzicht neem je betere beslissingen en hou je jouw bedrijf gezond en op koers.