Veilige loopbanen: Geschiktheid assessment

Veilige loopbanen: Geschiktheid assessment

 

Het veiligheidsdomein
Binnen het veiligheidsdomein is een breed aanbod aan werk  voorhanden. Defensie, politie, brandweer, ambulancediensten, gevangenissen,  handhavers, medewerkers van het Openbaar Ministerie, De Rechtspraak en douane: het zijn de professionals in het veld die dagelijks bijdragen aan de veiligheid van Nederland. De Coalitie voor Veiligheid (CvV) biedt de mogelijkheid om te toetsen of werkzaamheden binnen het veiligheidsdomein aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van de kandidaat. Daarbij biedt het de kandidaat een concreet perspectief vanuit de vele vacatures die het domein voortdurend telt.

Het creëren van perspectief
Het geschiktheid assessment helpt jou om richting te geven aan jouw serieuze interesse in één (of meerdere) van de beroepsgroepen binnen het veiligheidsdomein. Sluiten jouw voorkeuren aan bij jouw talenten? Bevestigt het assessment dat het een realistische keuze van jou is? Een positief antwoord op deze vragen brengt jou dichter bij je beroep van keuze. Het maakt jou tot een potentiële kandidaat voor de concrete vacatures.

Jij hebt, aantoonbaar, serieuze interesse in werken binnen het veiligheidsdomein. Mogelijk al in een specifieke richting. Dan is het belangrijk om te weten of de talenten van jou aansluiten bij de vereisten. Het geschiktheid assessment toetst jouw interesses, motivatie, capaciteiten, (gedrags-)competenties, vaardigheden en integriteit (deze laatste is uiteraard essentieel binnen het veiligheidsdomein). De resultaten zetten we af tegen de door jou getoonde interesse voor een specifieke beroepsgroep binnen het veiligheidsdomein. Tegelijkertijd vergelijken wij jouw talenten met alle binnen het veiligheidsdomein voorkomende beroepen. Want we willen niet alleen weten in welke mate jij geschikt bent voor jouw voorkeur, we willen jouw talenten niet verloren laten gaan. Blijkt dat we andere mogelijkheden voor jou hebben dan maken we die ook concreet. De resultaten worden 1 op 1 terug gekoppeld aan  jou en je ontvangt een schriftelijke rapportage.